สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนชินนุกูลวิทยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2562
โดย : chin

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการแข่งขัน

-    หมวดหมู่ภาษาไทย

1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 - ป.3        เข้าร่วม

2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - ป.6        เหรียญทองชนะเลิศ

3.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1 - ป.3               เหรีญทองแดง

4.การแข่งขันเรียนร้อยถ้อยความ ป.4 - ป.6               เหรียญทอง

5.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1 - ป.3      เหรีญทอง

6.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 - ป.6      เหรีญทอง

7.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่(4บท) ป.4 - ป.6    เหรียญทองแดง

 

-    หมวดหมู่คณิตศาสตร์

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3          เหรียญทองแดง

2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6          เข้าร่วม

3.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3        เข้าร่วม

4.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6        เข้าร่วม

5.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6     เหรียญเงิน

6.การแข่งขันซูโดกุ ป.1 - ป.6             เหรียญทอง

7.การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - ป.6         เข้าร่วม

 

-   หมวดหมู่วิทยาศาสตร์

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6       เข้าร่วม

2.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 - ป.6       เหรียญเงิน

 

 

-   หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6      เหรีญทอง

2.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6      เหรียญทอง

3.การประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3       เหรียญทอง

4.การประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6       เหรียญทอง

 

-   หมวดวิชาศิลปะ - ทัศนศิลป์

1.การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 - ป.6      เหรียญเงิน

2.การแข่งขันประติมากรรม ป.1 - ป.3        เข้าร่วม

3.การแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6        เข้าร่วม

 

-   หมวดหมู่วิชาศิลปะ - ดนตรี

1.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6     เหรียญเงิน

2.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1 - ป.6       เหรียญทองแดง

 

-   หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ

1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1 - ป.3      เหรียญทอง

2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6      เหรียญทอง

3.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ป.1 - ป.6        เหรียญทอง

 

-   หมวดหมู่คอมพิวเตอร์

1.การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6     เหรียญเงิน   

 

-   หมวดหมู่ปฐมวัย

1.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย      เหรียญเงิน

2.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย      เหรียญเงิน