แจ้งค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา เปิดรับชำระค่าเทอม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล (ห้องปกติ) ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบยอดและชำระเงินได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน