นักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 6 ดูงานวันวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2564
โดย : chin

นักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 6 ดูงานวันวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์