กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2566
โดย : chin

เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน