การแข่งขัน สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยนานาชาติครั้ง 17

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2564
โดย : chin

1. เด็กหญิงฐิตาภา พูลทวี (น้องบีม)

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม Group A  ถ้วยนายกรัฐมนตรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลระดับที่ 1

     รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี ถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เหรียญทอง)

2. เด็กหญิงศุจินธรา ลิขิตวัฒนกิจ (น้องแพนเค้ก)

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลระดับที่ 1 รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป ถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เหรียญทอง)

3. เด็กหญิงธนพร คุ้มเขต (น้องปอ)

-   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคลระดับที่ 2 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป

4. เด็กชายพิสิษฐ์ โชติพงศ์พุฒิ (น้องชิน)

-   ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย ประเภทบุคคลระดับที่ 1 รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี