ที่ตั้งโรงเรียน

38/9 หมู่ที่ 4  ตำบลเขาน้อย  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120