ไหว้ครู ปี 65

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565