ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ได้รับโควต้าศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนวังไกลกังวล