ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 สมัครสอบได้ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 1/2565