ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 สมัครสอบได้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 1/2565