ประกาศปิดเรียน

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-2019 เขตพื้นที่ หัวหิน-ปราณบุรี


โรงเรียนชินนุกูลวิทยา

ประกาศปิดเรียน

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-2019 เขตพื้นที่ หัวหิน-ปราณบุรี

จึงขอปิดเรียนตั้งแต่ วันที่ 8-18 เมษายน 2564