สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รับชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา เปิดรับชำระค่าเทอม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครองสามารถมาเช็คยอดและชำระเงินได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ