ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2561
โดย : chin

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
กลุ่มคณิตศาสตร์
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 เข้าร่วม
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 เหรียญทองแดง
 
กลุ่มสังคมศึกษา
- ประกวดมารยาทไทย ป.1-3 เหรียญทอง
- ประกวดมารยาทไทย ป.4-6 เหรียญเงิน
 
กลุ่มศิลปะ
- การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญทอง
 
กลุ่มภาษาไทย
- การคัดลายมือ ป.1-3 เหรียญเงิน
- การคัดลายมือ ป.4-6 เหรียญทอง
- ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 เหรียญทอง
เรียงร้อยถ้อยความ
- เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 เหรียญเงิน
- เขียนเรียงความ ป.4-6 เหรียญเงิน
 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย
-การปั้นดินน้ำมัน เหรียญทอง
-การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ เหรียญทอง