รวมประกาศ รายละเอียด

เข้าค่ายลูกเสือ

ประกาศเมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2564
โดย : kruyok

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับ ป.1-ป.4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ระดับ ป.5-ป.6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และการปรุงอาหาร